?

Log in

 
 
16 September 2012 @ 03:44 pm
スプラウト icons  
[ 36 ] episode 8 icons
[ 28 ] episode 9 icons

p r e v i e w :

oi jv 32


s p r o u t : episode 8

cats sdf gfd d
k khg kg ol
kh lj ou mn
eh hanashte!! piu io
khiy lh iiy
sou-chan-hanashte!! khgo lji iu
lm lkl oi lmj
lmk fd kgu jv
tt not-sure c ln

s p r o u t : episode 9

1 2 3 4
5 6 7 9
10 11 13 15
16 17 18 19
22 23 25 28
29 30 32 33
35 36 37      


pls credit if taking, yeah tnx
Tags: